Warhammer 40K Viki
Advertisement

Bu çeviri rehberi genellikle nasıl çevrileceğinden emin olunamayan bazı terim/kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduruyor. Listeye ekleme yaparken lütfen alfabetik sıraya göre ekleyin. Eğer mevcut liste alfabetik değilse yakında gelecek bir güncellemeden ötürüdür, düzeltilmemelidir. Birden fazla terim eklendiğinde kolaylık için Alphabetizer Chrome eklentisini kullanabilirsiniz. Küçük ve parantez içinde yazılanlar nottur ve çeviriye dâhil edilmemelidir.

Kaynak aldığımız Lexicanum kategoriler, belirsizlik ve benzeri metinlerde çoğu kelimeyi büyük harfle başlatır. Warhammer 40K Viki'de bunun aksini yapmaktayız. (Ör: Adeptus Astartes Homeworld = Adeptus Astartes ana gezegeni)

Listede arama yaparken tarayıcıların arama özelliği (F3 veya CTRL + F) kullanılabilir.

 • 13th Penal Legion = 13. Cezai Lejyon
 • Host = Sürü
 • Company = Bölük
 • Commander = Komutan
 • Uncrowned Princes = Uncrowned Princes
 • Abhuman = Abinsan
 • Adeptus Astartes Homeworld = Adeptus Astartes ana gezegeni
 • Age of Strife = İhtilaf Çağı
 • Agri World = Zirai Gezegen
 • Agripinaa Sector = Agripinaa Sektörü
 • Armageddon Sector = Armageddon Sektörü
 • Armageddon Steel Legion = Mahşer Çeliği Lejyonu
 • Battle Congregation = Savaş Cemaati
 • Battlefleet Solar = Savaşfilosu Solar
 • Calixis Sector = Calixis Sektörü
 • Captain = Yüzbaşı
 • Cardinal World = Kardinal Gezegen
 • Catachan Jungle Fighters = Catachan Orman Savaşçıları
 • Cemetery World = Mezarlık Gezegeni
 • Chamber Militant = Hazne Muharibi
 • Chaos Warlord = Kaos Savaşlordu
 • Chronostrife = Kronosavaş
 • Civilised World = Medeni Gezegen
 • Colonel = Albay
 • Comissar = Komiser
 • Corporal = Onbaşı
 • Craftworld = Craftworld
 • Crone World = Acuze Gezegen
 • Crusader Host = Seferci Konakçısı
 • Daemon World = Daemon Gezegeni
 • Dead World = Ölü Gezegeni
 • Death Guard = Ölüm Muhafızları
 • Death World = Ölüm Gezegeni
 • Desert World = Çöl Gezegeni
 • Eastern Fringe = Doğu Saçağı
 • Ecclesiarchy = Eklesiyarşi
 • Emperor of Mankind = Emperor of Mankind
 • Enginseer = Enginseer
 • Exodite World = Exodite Gezegeni
 • Fallen Knight World = Düşmüş Şövalye Dünyası
 • Feral World = Vahşi Gezegen
 • Feudal World = Feodal Gezegen
 • Forge World = Ocak Gezegeni
 • Gothic Sector = Gothic Sektörü
 • Gunnery Sergeant = Topçu Çavuşu
 • Hell Forge = Cehennem Ocağı
 • High Gothic = Yüksek Gotik
 • High Lords of Terra = Yüksek Terra Lordları
 • Hive World = Kovan Gezegeni
 • House Taranis = Taranis Hanesi
 • Hub-Fortress = Merkez Kalesi
 • Humans = İnsanlar
 • Hunter Servitor = Avcı Servitor
 • Ice World = Buz Gezegeni
 • Imperial Cult = İmparatorluk Tarikatı
 • Imperial Fists = İmparatorluk Yumrukları
 • Imperial Guard = İmparatorluk Muhafızları
 • Imperial Guard Hierarchy = İmparatorluk Muhafızları Hiyerarşisi
 • Imperial Regent = İmparatorluk Naibi
 • Imperium of Man = Imperium of Man
 • Industrial World = Endüstriyel Gezegen
 • Inquisitor = Engizisyoncu
 • Inquisitorial Fortress World = Engizisyonel Kale Gezegeni
 • Inquisitorial Stormtroopers = Engizisyon Stormtrooperları
 • Jericho Reach = Jericho Alanı
 • Jungle World = Orman Gezegeni
 • Knight Commander = Şövalye Komutan
 • Knight World = Şövalye Gezegeni
 • Last Chancers = Son Şansçılar
 • Lieutenant = Teğmen
 • Lord Commander = Lord Komutan
 • Lord Commander Militant = Lord Komutan Militan
 • Lord General = Lord General
 • Lord General Militant = Lord General Militan
 • Low Gothic = Düşük Gotik
 • Maiden World = Bakire Gezegen
 • Major = Binbaşı
 • Mankind = İnsanoğlu
 • Mining World = Madencilik Gezegeni
 • Ministorum Priest = Ministorum Rahibi
 • Necron Dynasties = Necron Hanedanları
 • Necrons = Necronlar
 • Notable Galactic Territories = Kayda değer galaktik bölgeler
 • Notable sectors = Kayda değer sektörler
 • Ocean World = Okyanus Gezegeni
 • Ork Empire of Charadon = Charadon Ork İmparatorluğu
 • Ork Empire of Octarius = Octarius Ork İmparatorluğu
 • Ork World = Ork Gezegeni
 • Orks = Orklar
 • Paradise World = Cennet Gezegen
 • Penal World = Cezai Gezegen
 • Planetary Defence Force = Gezegensel Savunma Kuvveti
 • Primach = Primarch
 • Psychic = Psişik
 • Quarry World = Taş Ocağı Gezegeni
 • Raven Rock Videos = Raven Rock Videoları
 • Realm of the Ultramarines = Ultramarine'lerin gerçekliği
 • Regent = Naip
 • Regiment = Alay
 • Repository World = Depo Gezegeni
 • Research Station = Araştırma İstasyonu
 • Rough Riders of Attila = Atilla'nın Sert Zeyilleri
 • Sanctioned Psyker = Tasdikli Psyker
 • Scarus Sector = Scarus Sektörü
 • Sentinel World = Sentinel Gezegen
 • Sergeant = Çavuş
 • Shrine World = Tapınak Gezegeni
 • Skitarii Forces = Skitarii Güçleri
 • Sol Sector = Sol Sektörü
 • Space Marine = Space Marine
 • Space Marine Chapter = Space Marine Alayı
 • Space Marines = Space Marine'ler
 • Star Forts = Yıldız Kaleleri
 • Strike Cruiser = Saldırı Krüvazörü
 • Strike force = Saldırı kuvveti
 • Tallarn Desert Raiders = Tallarn Çöl Yağmacıları
 • Tau Empire = Tau İmparatorluğu
 • Tau World = Tau Gezegeni
 • Tech Priest = Tekno Rahip
 • The Eye of Terror = Dehşetin Gözü
 • The Great Rift = Büyük Yarık
 • Thirteenth Black Crusade = On Üçüncü Kara Sefer
 • Titan Legion = Titan Lejyonu
 • Tomb World = Lahit Gezegeni
 • Trooper = Süvari
 • Valhallan Ice Warriors = Valhallan Buz Savaşçıları
 • War World = Savaş Gezegeni
 • War of the Beast = Canavar'ın Savaşı
 • Warmaster = Savaş Ustası
 • Warp entities = Warp varlıkları
 • Warp storms = Warp fırtınaları
 • Warp travel = Warp seyahati
 • Xenos World = Xenos Gezegeni
 • Expedition Fleet = Sefer Filosu
 • Serpent Lodge = Yılan Locası
 • Apothecary = Farmakolog
Advertisement