Warhammer 40K Viki
Advertisement

Karanlığın Çağı olarak da bilinen Horus Heresy, İmparatorluk tarihinin ilk ve en yıkıcı iç savaşıydı. M31'in başlarında meydana gelen ve birkaç sene süren bu iç savaş, küllerinen daha yeni doğmuş olan Imperium'u bölmüş ve neredeyse yok etmişti. Büyük Sefer'in bitişi ve Emperor of Mankind'ın Altın Taht'a gömülmesini bu olayda meydana geldi.[1]

Ön Sebepleri[]

Heresy, Kaos Güçleri'ne ait bir komplo yüzünden tetiklenmiş olsa da Legio Astartes'i isyana teşvik eden başka tetikleyici unsurlar da vardı. Bunlardan ilki Emperor'ın Terra'ya dönmesi ve inzivaya çekilip Savaş Ustası yaptığı en sevdiği oğlu Horus da dahil olmak üzere Primarch'larla paylaşmayı reddettiği bir gizli projenin üstünde çalışmasıydı. Oğullarıyla bile paylaşmadığı bir şey nedeniyle Büyük Sefer'in boşlanması çoğu Primarch arasında Emperor'a karşı güvensizlik, kızgınlık ve hayal kırıklığı beslenmesine neden oldu.[2a]

Tetikleyen başka bir etken ise Terra Konseyi olarak bilinen yönetim organı oluşumuydu. Primarch'ların birçoğu bu insan bürokratlarını kendilerinin kurmak için çok çetin bir şekilde savaştıkları Imperium'un yönetici konumundaki kendi meşru yerlerini gasp eden bireyler olarak görüyordu. Daha da kötüsü, Primarch'lara Konsey'de yer verilmemiş ve egemenlik Emperor'ın oğulları ve Astartes Lejyonlarında değil, insan bürokratlardaydı. Bu olay bir sürü Primarch'in endişe sebebi haline gelmişti.[2a]

Ek olarak, Emperor'ın Lorgar ve Word Bearers'ı cezalandırması Heresy'nin ve olayın direkt olarak harekete geçmesine katkıda bulunmuş bir unsurdu. Emperor'ın ilahi bir varlık olduğu inancını yaydıkları için Lorgar ve bütün Lejyon herkesin önünde aşağılanmış, azarlanmış ve Emperor'ın önünde zorla diz çökmüşlerdi. İnançlarına bağlı olan Word Bearers, ihanete uğramış hissetmiş ve ibadet etmek için evrende tapacak bir güç aramaya başlamışlardı. En sonunda bu olay, Lorgar ve Lejyonerlerini Kaos güçlerine yemin edecekleri ve Emperor'a karşı komplo kurmaya başlayacakları Dehşetin Gözü'ne götürdü. Böylelikle Word Bearers gizlice ilk Kaos Space Marine'leri olmuşlardı. Gizlice Emperor'a savaş açma planları yaparken, Word Bearers Astartes Lejyonları çapında Papazları ile birlikte hafi bir şekilde Savaşçı Locaları kurdular. İlk bakışta zararsız gibi gözükse de, bu localar gelmekte olan savaşta Horus'un destek yuvası olacaklardı.[3]

Malcador the Sigillite'e göre, Heresy'yi tetikleyen sebepler hem Horus hem de Emperor tarafından kasti olarak işlenmiş olabilirdi. Malcador'a göre ikisi de Primarch'ları bilerek kışkırtıp birbirine düşürdü ve bunun sonucunda aynı Thunder Warriors'ları yok ettikleri gibi yönetimi güç Primarch'ları ve onların saygı duyulan Space Marine Lejyonlarını çıkacak olan savaşta arındıracaklardı. Bu olay, biyo-mühendislik yoluyla süper insan yapılmış bireyleri değil, insanlığı galaksinin hükümdarı yapacaktı. Fakat, planlarını tam olarak formüle edemeden Ruinious Powers'lar müdahale etti ve Horus Heresy'de felakete sebep oldu. Bu kaynak ya kısmen doğrudur ya da tamamıyla bir yalandan ibarettir, çünkü Malcador'un kendisi bunun doğruluğunu müphem bırakmıştır.[15]

Horus'un Yolsuzluğuı[]

Ancak, Horus Heresy; Savaş Ustası Horus'un çalıntı Anathame'yi elinde tutan ve bedeni ele geçirilmiş Eugen Temba tarafından Kaos Tanrısı Nurgie'nin lanetlemiş olduğu Davin'in ayında yaralanmasından sonra başlamıştır. Horus'un süper-geliştirilmiş bağışıklık sistemi olmasına veya Sons of Horus'un en iyi farmakologlarının çabalarına rağmen kılıç tarafından açılan yara iyileşmedi. Mournival, Horus'u iyileştirebilecekleri bir yer olduğu söylenen Davinite Yılan Locası'na götürdü. Erebus ve Word Bearers, kimlerin dahil olduğu bilinmeyen Davin'deki muharebeyi düzenlediler.[Eksik kaynak]

Ritüeller sırasında, Horus'un ruhu Erebus'un Savaş Ustasının en yakın arkadaşı Hastur Sejanus'un kılığına girdiği Warp'a aktarıldı, orada ona hareketlerinin gelecekte neye yol açacağı korkunç bir görüş gösterdi, bu görüşte Imperium baskıcı, vahşi ve batıl inançlı bir rejime dönüştüğünü, fanatik ve cahil insan topluluklarının Emperor ve bazı Primarch'larını (fakat Horus yok) ilahi varlıklar olarak görüp onlara ibadet ettiklerini tanıklık etti. Kaos Tanrıları kendilerini Emperor'un fiziksel kudretinin kurbanları ve gerçek dünyayı kontrol etmeye ilgisi olmayan varlıklar olarak tasvir etti. Horus, zaten çoktan kıskanç olmuş ve imparator, babası tarafından kötü muameleye uğradığına inanıldığına içten içe kızmıştı, ve hepsinin uğruna savaştığı şeyin zayıf iradeli bireylere verilip kendi lejyonunun kenara atılıp uzlaşmacı olarak bırakıldıkları barış konseptinden korkan birçok kişiden biriydi. Horus bu yüzden Emperor'un kararlı bir şekilde Horus'un karşılığında kendisini Tanrı yaptığı Ruinious Powers'un yanlış görüşlerini istekli bir şekilde doğru kabul gördü.[Eksik kaynak]

Fakat kimsenin kesaba katmadığı tek bir şey vardı: Horus'un kardeşi Kızıl Magnus, Thousand Sons'un Primarch'ı, büyücülüğün yasaklanmış ustalıkları üstünde çalışmaya devam etti, ve kardeşini Warp'ın güçlerine terk etmeye niyeti yoktu. Horus'un görüşünde kocaman dev belirdi, papazın kimliğini ifşa etti ve Horus'a Kaos'un kışkırtmalarına teslim olmaması için yalvardı. Ne yazık ki, Horus eğer bir ilah olarak ibadet edilecek birisi varsa o Emperor değil kendisinin olması gerektiğine karar kılmıştı. Kaos Tanrılarının ideallerine katılmak için tekliflerini kabul etti ve karşılığında Horus'un yaralarını iyileştirip Warp'ın güçlerini bahşettiler. Kaos Tanrılarının Horus ile olan anlaşmaları gayet basitti: "Bize Emperor'u ver biz de sana galaksiyi verelim."[2a]

Advertisement