Warhammer 40K Viki
Advertisement
Inquisition.jpg Imperium Portalı
Engizisyon

Engizisyon'un sembolü[32]

Emperor'ın Engizisyonunun Kutsal Düzenleri olarak dabilinen Engizisyon, insanlığın ruhlarını korumakla yükümlü Imperium'un gizli polis gücüdür. Engizisyon'un amacı Imperium ve insanlığa karşı sayısız potansiyel tehdidi tanımlamak ve yok etmektir. Engizisyon, konumu nedeniyle sadece Emperor'a rapor vermektedir.[27]

Horus Heresy sonrasında kurulan organizasyonun ajanlarına Engizisyoncu denir.[6]

Tarih[]

Malcador'un mührü.[21]

Engiziyon'un asıl kuruluşu gizemler içinde saklıdır ve bu bilgi hakkında en az iki hikaye bulunmaktadır.[Eksik kaynak]

İlki, Terra Savaş Ustası Horus'un güçleri tarafından saldırı altındayken ve Emperor of Mankind'ın Altın Taht ile birleşmesinden önceki alaca karanlık saatlerinde Malcador the Sigillite'e "karakterli, yetenekli ve kararlı" adamların toplanıp test edilmesini ve onlarla uzaylı, mutant ve sapkınları keşfedecek elit bir araştırmacı kuvvetinin oluşturulması gerektiği emrini verdi. Horus'un savaş mavnasına saldırmadan önce Malcador, emirleri üzerine on iki bireyi -Sekiz Astartes ve dört insan- Emperor'ın önüne çıkardı. Söylendiğine göre Astartes, Horus ile taraf alan Primarchları ve Lejyonlarına olan sadakatlerini bozmuştu. Malcador, adayların warp'tan gelen yeni tehditler ile savaşmak için sıra dışı özelliklere sahip olduklarını belirtmişti.[17]

Emperor'ın karşısına çıkan on iki kişinin kimlikleri hiç açıklanmış olmasa da Malcador tarafından toplanan kişiler arasında Janius, Epithemuius, Khyron, Koios, Ogen, Iapto, Yotun ve Satre olduğu biliniyor. İnsanlar arasında ise Kyril Sindermann[28b] ve Lemuel Gaumon, ve Sister of Silence Amendera Kendel[15] bulunuyordu.

Organizasyon[]

Engizisyon organizasyonu[31]

Ordo'lar, İmparatorluk Engizisyonu içerisinde bulunan büyük ve işlevsel alt gruplardır. Engizisyon'un resmi bir hiyerarşi veya liderliğe sahip olmaması nedeniyle her Engizisyoncu uygun gördüğü yollarla insanlığın bakiliğini sürdürebilmesi için görevlere atılabilir. Birçok Engizisyonel Ordo'dan birine bağlı olarak aynı benzer amaçlara sahip olan bireyler birlikte çalışabilmektedir. Her Ordo'nun yükseldiği ve düştüğü zamanlar vardır. Engizisyoncular isteklerine göre Ordo'lar arasında geçiş yapabilir. Ordo'lar kriz zamanlarında genişleyebilir ve güncel konularla ilgili olana kadar sadece kağıt üstüne var olmaktadırlar. Bir Ordo ile bağlı olmak mutlak sadakat demek değildir ve Engizisyoncuların başka bir Ordo'nun alanına dahil olmasını engellemez.[22b]

Ordo Majoris[]

M41'deki modern Engizisyon'da üç Ordos Majoris (Xenos, Malleus ve Hereticus) ve bilinmeyen sayıda Ordos Minoris bulunmaktadır. Bu dallar görevleri konusunda hep vardır ve hep var olacaktır.[22b] Her dal İmparatorluk'a karşı olan spesifik tehditlerle ilgilenmekte uzmandır. Herhangi bir Ordo'dan Engizisyoncular potansiyel tehditler ile karşılaşma konusunda eğitilmiş olsa da spesifik tehditlerle ilgilenecek ajan yetiştirme görevi Ordo'lara aittir. Bir Ordo'ya üyelik zorunlu değildir ve hiçbirine katılmamayı seçmiş Engizisyoncular bulunmaktadır.[Eksik kaynak]

 • Ordo Malleus (Ötedeki Tehdit), daemon tehditlerini yok eder ve daemon doğasını araştırır. Horus Heresy'den hemen sonra kurulduğu söylenen Ordo Malleus, Engizisyon'un başından beri bir parçasıdır[2] ancak resmi olarak Canavar Savaşı sonrasındaki sapkınlıktan 1.500 yıl sonrasına kadar kurulmamıştır.[28a]
 • Ordo Xenos (Harici Tehdit), uzaylı etkilerini araştırma ve yok etmenin yanı sıra Imperium'a karşı yapılan komplolar ile ilgilenir. Ordo Malleus ile birlikte Canavar Savaşı sonrasında kurulmuştur.[28a]
 • Ordo Hereticus (Dahili Tehdit); sapkınlık, mutasyon ve insanlığın hain psykerlarını araştırır ve yok eder. Buna ek olarak Eklesiyarşi'yi korur. Ordo Hereticus, İnkar Çağı'nın olaylarını takiben kurulmuştur.[3]

Ordo Minoris[]

Bir Engizisyoncu[33]

Üç büyük Ordo'ya ek olarak çok ancak bilinmeyen sayıda Ordos Minoris bulunmaktadır.[22a]

 • Ordo Aegis - Cadia Geçidi'nde tetiktedir.[22a]
 • Ordo Astartes - Adeptus Astartes'i yönetmektedir.[22a]
 • Ordo Astra - Astronomi ve göksel bilgileri araştırmaktadır.[22a]
 • Ordo Barbarus - Sanayi öncesi gezegenleri gözlemlemektedir.[22a]
 • Ordo Chronos - Bütün üyeleri ortadan kaybolmuş talihsiz bir organizasyondur.[10]
 • Ordo Custodum - Terra bazlıdır.[22a]
 • Ordo Desolatus - Amacı bilinmemektedir[22a]
 • Ordo Excorium - Exterminatus'u gözlemlemektedir[22a]
 • Ordo Machinum - Adeptus Mechanicus'u yönetmektedir[22a]
 • Ordo Maledictum - Büyük Yarık ile ilgili konuları yönetmektedir[24]
 • Ordo Militarum - İmparatorluk Muhafızları'nı yönetmektedir[22a]
 • Ordo Necros - Amacı bilinmemektedir[22a]
 • Ordo Obsoletus - Cholercaut ve Certus Minor'ın yok edilişini araştırdıkları bilinmektedir[44]
 • Ordo Originatus - Engizisyon'un orijinini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.[22b]
 • Ordo Redactus - Engizisyon tarihini gizli tutmaya çalışmaktadır.[22b]
 • Ordo Sanctorum - Eklesiyarşi'yi yönetmektedir[22a]
 • Ordo Scriptorum - İmparatorluk kayıtlarını ve tebliğlerini gözlemlemektedir.[22a]
 • Ordo Scriptus - İmparatorluk tarihi kayıtlarını yönetmektedir[22a]
 • Ordo Senatorum - Amacı bilinmemektedir[22a]
 • Ordo Sepulturum - Imperium'u etkileyen çeşitli hastalıkları araştırmakta ve en iyi şekilde ihtiva edip çaresini bulmaktadır. 13. Kara Sefer'den hemen önce tezahür gösteren Zombi Hastalığı artışını araştırma için kurulmuştur.[18]
 • Ordo Sicarius - Goge Vandire'ın Kan Egemenliği ile sonuçlanan İntikam Savaşları sonrasında Officio Assassinorum faaliyetlerini inzibat etmektedir.[4]
 • Ordo Thanatos - Amacı bilinmemektedir[22a]
 • Ordo Vigilus - Ordo Necros'u yönetmektedir[22a]

Engizisyon Kardinaller, Dümenler ve Hücreleri[]

Çeşitli Engizisyon Rozetleri[32a]

Ordolar gibi Engizisyoncuların parçası olabileceği çeşitli gruplar bulunmaktadır ve üyelik zorunlu değildir.[Eksik kaynak]

 • Kardinaller - Engizisyon Kardinalleri iki biçimde olabilir. İlki bir Engizisyoncu tarafından belirli bir konuyu konuşmak için çağrılmıştır. Çağıran engizisyoncu bir Lord ise Yüksek Kardinal denmektedir.[18] Bunlara ek olarak kalıcı bölgesel Kardinaller bulunmaktadır. Bu Kardinaller belirli bir E-İmparatorluk uzayını gözlemlemekte olan Engizisyoncu federasyonlarından oluşur.[7a] Bu nispeten daha büyük olan Kardinaller üyelerinin kullanımı için gemiler, ordular, kaleler ve kütüphanelere sahip olabilir. Bütün İmparatorluk uzayı sektörleri bir Kardinal tarafından gözlemlenmemektedir, bazı alanlar kalıcı Engizisyon varlığından yoksundur. Her bölgesel Kardinalin lideri Yüksek Terra Lordları tarafından atanan Engizisyon Lordlarıdır. Ayrıca Segmentum seviyesinde faaliyet gösteren kardinaller de bulunmaktadır.[8] Bu Kardinallerin de liderleri Engizisyon Lordlarıdır.[Eksik kaynak]
 • Dümenler - Bir Kardinal tarafından oluşturulan nadir bir oluşum olan Dümenler, belirli bir konuyu araştırmak için kullanılır. Genellikle çeşitli arka plan ve felsefelerden toparlanan Engizisyoncular ile bir özel kuvvetlerden oluşur.[7a]
 • Hücreler - Dümenlere benzer şekilde Hücreler de ortak bir davada çalışan Engizisyonculardan oluşur. Genellikle doğalarında hizipçi yapıya sahiplerdir ya da bir probleme karşı çıkmak için toplanmışlardır. Dümenler ve Hücreler arasındaki tek fark Hücrelerin tamamen merasimsiz ve geçici olmalarıdır.[18] Hücrelerde sıklıkla bir ya da daha fazla Engizisyoncu halka açık şekilde görevini yaparken diğerler ise gizlice çalışır.[6]

Ünlü Engizisyoncular[]

 • Diğer:

Ayrıca bakınız[]

 • Engizisyoncu
 • Engizisyoncular listesi
 • Engizisyon caphanesi
 • Order Elucidatum
 • Engizisyon alıntıları
 • Codex: Engizisyon

Kaynaklar[]

 • 1: Warhammer 40,000: Rogue Trader: [Eksik kaynak]
  • 1a: syf. 142-144
 • 2: Codex: Daemonhunters (3rd Edition), [Eksik kaynak]
  • 2a: syf. 58
 • 3: Codex: Witch Hunters (3rd Edition), [Eksik kaynak]
  • 3a: syf. 44-45
 • 4: Codex: Assassins (3rd Edition), [Eksik kaynak]
 • 5: Codex: Grey Knights (5th Edition),
 • 6: Codex Imperialis (Background Book), syf. 31-33
 • 7: Dark Heresy Rulebook:
  • 7a: [Eksik kaynak]
  • 7b: syf. 267
  • 7c: syf. 319
 • 8: Dark Heresy: Disciples of the Dark Gods, [Eksik kaynak]
 • 9: Dark Heresy: The Inquisitor's Handbook, syf. 64-65
 • 10: Black Crusade Core Rulebook, syf. 321
 • 11: White Dwarf 304, [Eksik kaynak]
 • 12: Imperial Armour Volume Two - Space Marines and Forces of the Inquisition, syf. 192
 • 13: Imperial Armour Volume Four - The Anphelion Project, [Eksik kaynak]
 • 14: Imperial Armour Volume Seven - The Siege of Vraks - Part Three, [Eksik kaynak]
 • 15: The Flight of the Eisenstein (Novel), [Eksik kaynak]
 • 16: Malleus (Novel), [Eksik kaynak]
 • 17: Horus Heresy: Visions of Death, [Eksik kaynak]
 • 18: Thorian Faction Sourcebook, (Saved archive page, dated July 2013, last accessed 24 February 2020), syf. 7-9
 • 19: Codex Army Lists, syf. 11
 • 20: Inquisitor, 1st Edition ISBN 1-84154-077-3, syf. 30
 • 21: Black Library Blog, entry dated August 8, 2012 (son erişim August 8, 2012)
 • 22: Codex: Inquisition:
 • 23: Realms of Chaos: Slaves to Darkness, syf. 246-247
 • 24: White Dwarf November 2019, syf. 24
 • 25: Warhammer 40,000 3rd Edition Rulebook, syf. 109
 • 26: White Dwarf 259, 'Purge the Unclean: The Grey Knights & Deathwatch Chapters'
 • 27: Dark Heresy: Daemon Hunter, syf. 7
 • 28: The Beheading (Novel):
  • 28a: Chapter 6
  • 28b: Chapters 14-15
 • 29: The Last Son of Prospero (Short Story)
 • 30: Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Chapter 1: Campaign Mission 5 - Madness Incarnated
 • 31: Dark Heresy Core Rulebook, syf. 266
 • 32: The Inquisition (Background Book) cover interior
 • 33: The Art of Warhammer 40,000 syf. 99
 • 34: Codex: Witch Hunters (3rd Edition), syf. 12-13
 • 35: Imperial Armour Volume Two - Second Edition, syf. 21
 • 36: The Horusian Wars: Resurrection Chapter 9
 • 37: Codex: Tyranids (5th Edition), syf. 8–9
 • 38: Codex: Grey Knights (5th Edition), syf. 47
 • 39: Vaults of Terra: The Carrion Throne (Novel) Chapter 1
 • 40: Warhammer Monthly 75 – ‘’Kal Jericho in Killing Time’’
 • 41: Deathwatch: The Outer Reach, syf. 26–27
 • 42: White Dwarf January 2017 — The Gathering Storm
 • 43: White Dwarf 462 - syf. 42-45
 • 44: Codex: Legion of the Damned (6th Edition) - A Legion Lost: The Cholercaust
 • 45: Warhammer Community: Celebrate This Year’s Store Anniversaries With A Brand New Inquisitor and Gutrippa Boss (Posted on 03/01/2022) (son erişim 3 January 2022)

Kaynaksız[]

 • Dark Heresy: The Radical’s Handbook [Eksik kaynak]
 • Deathwatch: Mark of the Xenos [Eksik kaynak]
Modern İmparatorluk Organizasyonları
Adeptus Terra Adeptus Administratum (Adeptus AstartesDepartmento MunitorumAstra MilitarumOrdo TempestusImperial FleetImperial NavyMerchant FleetPraeses MercaturaNavis NobiliteOfficio AssassinorumEstate ImperiumTemplars PsykologisOfficio SabatorumOfficio MedicaeOfficio AgricultaeOfficio LogisticarumDepartmento ExactaAstra CartographicaLogis StrategosDepartmento ProcessiumDepartmento of Final ConsiderationDepartmento ContagioDepartmento GradioQuestio LogisticusRogue TradersImperial Commanders) • Adeptus Astra Telepathica (Sisters of SilenceLeague of Black ShipsScholastica Psykana) • Adeptus AstronomicaAdeptus ArbitesAdeptus CustodesQuestor Imperialis (House Guard) • Adeptus FidiciusSynopticon
Adeptus Mechanicus Cult MechanicusCollegia TitanicaLegiones SkitariiQuestor Mechanicus (House Guard) • Centurio OrdinatusOrdo ReductorLegio CyberneticaAuxilia MyrmidonPrefecture MagisteriumBasilikon AstraDivisio LinguisticaExploratorSect Missionarius MechanicusCollegiate ExtremisAstynomia
Adeptus Ministorum Holy SynodAdepta Sororitas (Sisters of Battle) • Schola ProgeniumMissionarius GalaxiaCreed TemporalFrateris Militia
Engizisyon Ordo MalleusOrdo HereticusOrdo XenosOrdo Minoris


Diğer dillerde

Lexicanum • English • español


Advertisement