Warhammer 40K Viki
Advertisement

Bir İmparatorluk tarihçisi Imperium'un zorlu geçmişinden anlam çıkarmaya çalışıyor.

İmparatorluk Takvimi olarak da bilinen İmparatorluk Tarihleme Sistemi, 41. Milenyum'da kayıt altına alınmış amansız boyuttaki tarihi kapsayabilmek için yapısal olarak kompleks tasarlanmış bir sistemdir.

Immaterium'un zaman bükücü etkileri uzun yolculuklar arasında zaman kaydını imkansız kılabilmektedir.

Imperium tarih kaydı için biraz açıklama gerektiren kendi sistemini oluşturmuştur. Yıllar sayısal olarak gerçek hayattaki Miladi takvimle uyumlu kullanır. Yıllar her zaman Anno Domini'lerdir. (AD)

İmparatorluk bilim adamları tarafından yazılan tipik bir tarih 0.123.456.M41 şeklindedir. Bu, parçalara bölünebilir:

0 Kontrol numarası
123 Yıl kesiri
456 Yıl
M41 Milenyum

Büyük Yarık'ın doğumu ve Indomitus Devri'ni takiben geçici anomaliler galaksiye yayılmış ve farklı İmparatorluk dünyalarının zamanı subjektif oranlarda farklı olarak deneyimlemeye başlaması üzere evrensel tarihleme sisteminin kullanımını oldukça zor kılmıştır.

Bir noktada her dünya ve yıldız sistemi için farklı olan daha yeni ve daha yerelleştirilmiş bir tarihleme sistemi ortaya çıktı. Büyük Yarık'ın doğumunu zamanın başlangıcı olarak alıyordu.

Orijinal sistem[]

İmparatorlukTarihlemeSistemi.png

Kontrol numarası[]

Kontrol numarası ele alınan tarihin kesinliğini belirtir. Warp içindeki seyahatin neden olduğu subjektif bozulmalar ve izole ya da çok uzak İmparatorluk dünya ve yıldız sistemlerinin zamansal tutarsızlıkları nedeniyle gereklidir. Kontrol numaraları 9 sınıfa sahiptir:

 • 0/1. Sınıf - Standart Dünya Tarihi. Sol Sistemi'nde yaşanan bir olayı ele alırken kullanılır. "0" genellikle Terra'da yaşanan olaylar için kullanılırken "1" ise Terra dışında ancak Sol Sistemi içerisinde yaşanan olaylar için kullanılır.
 • 2. Sınıf - Doğrudan. Tarihin kayıt altına aldığı olayın kaynağı Sol Sistemi veya Terra ile doğrudan fiziksel bağlantıya sahipti.
 • 3. Sınıf - Dolaylı. Tarihin kayıt altına aldığı olayın kaynağı Sol Sistemi olmayan 2. sınıf bir kaynak ile doğrudan bağlantıya sahipti.
 • 4. Sınıf - Kanıtlarla Destekli. Tarihin kayıt altına aldığı olayın kaynağı 3. sınıf bir kaynak ile doğrudan bağlantıya sahipti.
 • 5. Sınıf - Alt Kanıtlarla Destekli. Tarihin kayıt altına aldığı olayın kaynağı kaynaklarla desteklenen bir kaynak ile doğrudan fiziksel bağlantıya sahipti.
 • 6. Sınıf - Referanssız, 1 yıl. Tarihin kayıt altına aldığı olay 0-5. Sınıf bir kaynak ile bağlantıya sahip değil ancak bir 0-5. Sınıf kaynak tarafından ele alınan bir zaman çizelgesinin devamı.
 • 7. Sınıf - Referanssız, 10 yıl. 6. sınıf ile tek farkı daha büyük tutarsızlıkları ele alabilmek için zaman aralığının büyüklüğü.
 • 8. Sınıf - Referanssız, 11+ yıl. 7. sınıf gibi ancak zaman aralığı daha da büyük.
 • 9. Sınıf - Tahmini. İmparatorluk'un olmayan bir takvim kullanan dünyalar dünyanın tarihinde bir olaya tarih verir.

Yıl kesiri[]

Kayıt tutabilmek amacıyla her yıl ay ve haftalar yerine 00-1-000 olarak 1000 eşit parçaya bölünmüştür. Bu sistem İmparatorluk vatandaşları tarafından günlük hayatta kullanılmaz. Genellikle Adeptus Terra tarafından yönetimsel kullanımdadır.

Yıl kesirinin her artışı Terra standartında yaklaşık sekiz saat ve kırk beş dakikaya eşdeğerdir.

Hesaplama yapmak için ilk olarak olayın yaşandığı yıl bulunmalıdır. 18 Temmuz 2005'te yaşanan bir olay için Mildadi takvim kullanarak 2005'in 200. günü olduğu bulunur. Sonrasında saatlere ayrılır.

200'ü 24 ile çarpılır ve gün içerisinde olayın yaşandığı saat eklenir. Eğer olay 16:00'da yaşandıysa Belirli Saat'in bulunması için kullanılacak formül şöyledir: 200 x 24 + 16 = 4816. Belirli Saat

Bunu bir İmparatorluk yılı kesirine çevirmek için Belirli Saat, Makr Sabiti ile çarpılır: 0.11407955. 4816 x 0.11407955 = 549.41.

Bu sayı olaydan önce yaşanan yıl kesirini bulmak için her zaman aşağı yuvarlanır. Böylece 18 Temmuz 2005'in yıl kesiri 549'dur. Tarih ise 549.005.M3 olarak yazılır.

Yıl[]

Milenyum içerisinde bulunan yıldır ve 001-999 içerisindedir. Genel tarihler için genellikle sadece yıl ve milenyum kullanılır: 999.M41.

Milenyum[]

Milenyum antik İnsan figürü İsa Mesih'in doğumunu başlangıç olarak alır.

Bir örnek olarak AD 2021, İmparatorluk Tarihleme Sistemi'nde 021.M3'tür.

İnsanoğlunun 31. Milenyum'daki İmparatorluk Tarikatı'nın kuruluşundan önceki dini inançlarının kayıtları tamamen kaybolmuştur. Kimse İmparatorluk Takvimi'nin yılları neden bu şekilde saydığını bilmemektedir.

Kronosavaş[]

Ultramarine'lerin Primarch'ı Roboute Guilliman'ın 999.M41'deki diriltilişinden bir süre sonra Imperium'un lord komutanı ve İmparatorluk Naibi olarak Büyük Yarık'ın doğuşundan sonra galaksi çapında serbest kalan Kaos güçlerini bastırmak için Indomitus Seferi'ni başlattı.

Süregelen bir savaş olsa da Thessala Savaşı'nda İblis Primarch Fulgrim'e yenilmesinin üzerinden geçen on Terra milenyumda yaşanan şeyleri anlamaya çalışyıordu.

Ölü olduğu zaman diliminde İnsanlık tarihinin çoğunun batıl inanç, fanatiklik ve kulaktan dolma bilgilere maruz kaldığını öğrenmek onu dehşete uğratmıştı. İnsanoğlu'nun o zamanki bilgi durumu Emperor'ın Büyük Sefer öncesinde Terra'yı birleştirmesi ile sonuçlanan Birleşim Savaşları'nda olduğundan bile daha kötüydü.

Guilliman'ın kendi zamanındaki Anıcılar'ın özenle bir araya getirilmiş Terra'nın antik tarihinin çoğu tekrar yok olmuştu.

Ayrıca bakınız[]

 • Logos Historica Verita

Kaynaklar[]

 • Warhammer 40,000: Rulebook (5. Basım), syf. 127
 • Dark Imperium (Roman) - Guy Haley, Bölüm 9 "Imperator Gloriana," syf. 96-97
 • Imperium Nihilus - Vigilus Defiant (8. Basım), syf. 10, 20


Diğer dillerde


English • español


Advertisement