Astronomican
Astronomican
LEWY cudzysłów.png
By być sprawiedliwym nasze prawo musi być okrutne
PRAWY cudzysłów.png

— Maksyma Adeptus ArbitesNa tej stronie znajdziesz zbiór zasad zwanych dalej Regulaminem obowiązujących na Astronomican Wiki. Jeśli w jakikolwiek sposób chcesz uczestniczyć życiu i rozwoju tej Wiki jesteś zobowiązany do zapoznania się z nim oraz jego przestrzegania.

Wstęp

 1. Astronomican Wiki jest internetową encyklopedią gromadzącą informacje na temat uniwersum WH40k, jest tworzona przez i dla fanów. Tym samym nie ma ona związku z firmą Games Workshop będącą oficjalnym wydawcą Warhammer'a 40.000;
 2. Astronomican jest projektem (encyklopedią) działającą w przestrzeni serwisu Wiki, dlatego obowiązują tu właściwe dla niej Zasady Użytkowania;
 3. W razie łamania zasad zawartych na tej stronie lub Zasad Użytkowania, użytkownik może zostać ukarany blokadą, a co za tym idzie zostaje pozbawiony na pewien okres, lub na zawsze, czasu możliwości wnoszenia swojego wkładu w Wiki. Prawo egzekwuje administracja;
 4. Regulamin posługuje się żargonem, którego terminy określone są następująco:
  • ban - blokada konta, czasowa lub permanentna;
  • kick - wyrzucenie z czatu;
  • spam - niechciana wiadomość (wg. zasad użytkowania), pusta wiadomość, bądź nadmiernie powtarzająca się o podobnej formie, na czacie za spam uważa się długą wiadomość wysłaną od razu;
  • offtop - informacje bądź dyskusja nie na temat;
  • art - artykuł;
  • troll/trollowanie - link.

Zasady ogólne

 1. NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU NIE ZWALNIA Z PRZESTRZEGANIA GO;
 2. Administrator NIE MOŻE ukarać innego użytkownika za coś czego nie ma w regulaminie. Dając ostrzeżenie bądź blokadę konta, musi wskazać konkretne wykroczenie;
 3. Administrator może regulować karę, jednak nie nadmiernie;
 4. Multikonta - szkodliwe czy nie - będą banowane;
 5. Zabrania się wstawiania multimediów bądź linków zawierających wyraźną pornografię, obraźliwych treści na tle religijnym, a także propagowanie i gloryfikowanie treści antysemickich, nazistowskich i komunistycznych w tworzonych artykułach, co grozi natychmiastową blokadą na czas regulowany przez okoliczności łagodzące bądź obciążające.
  1. Dyskusja na takie tematy (poza pornografią) może się pojawić, jednak nie może zejść na tory wyraźnego obrażania religii (jeśli ta nie łamie regulaminu), a także wychwalania w/w negatywnych treści.
 6. Administracja nie wierzy w przypadki. Jeśli rzekomo przypadkiem popełniłeś wykroczenie, zamiast się upierać lepiej przeprosić.
 7. Termin ważności ostrzeżeń dawanych na tablicę upływa po miesiącu.

Ostatnia aktualizacja: 3.05.2017, 22:13

Zasady współtworzenia Astronomicanu

 1. Artykuły muszą spełniać odpowiednie normy, określone w dziale schematu artykułów. Tutaj. Przede wszystkim nie mogą być "zrzynką" z angielskiej wiki, lexicanum, forum, tudzież innych tego typu stron;
 2. Artykuły na Astronomicanie powinny być tworzone w oparciu o oficjalne źródła informacji, tj. uznane prze firmę Games Workshop, włodarzy uniwersum Warhammer 40,000;
 3. Tematem artykułów na Astronomicanie może być wszystko co oficjalnie występuje w świecie Warhammer 40,000;
 4. Każdy ma prawo do edycji każdego artykułu, nawet kompletnego jego przebudowania, o ile efektem będzie poprawa jego jakości (co zostanie później ocenione przez czytelników);
 5. Administracja ma prawo usunąć artykuł, jeżeli nie będzie on spełniał progu jakościowego, określonego m. in przez schemat artykułów. Tutaj;
  1. Jeżeli autor nie poprawi tego, każdy może się zadeklarować do poprawy artu.
  2. Jeśli takowa nie nastąpi, wkrótce art zostanie usunięty przez administrację.
 6. Inny użytkownik nie powinien edytować artykułu, gdy widnieje informacja, że artykuł jest w trakcie budowy, chyba że autor wyrazi zgodę na edycje.
  1. Porzucony artykuł znajdujący się w budowie może zostać przez kogoś przejęty. Jeśli nie, zostanie on usunięty.
 7. Przed dodaniem obrazka bądź filmu na Astronomican należy sprawdzić czy na Wiki nie znajduje się już podobny, w celu uniknięcia dublowania się plików;
 8. Uprasza się o poprawne nazywanie dodawanych plików graficznych oraz wideo, aby w przyszłości się one nie dublowały i by były łatwe do znalezienia;
 9. Uprasza się by użytkownicy dodawali licencję, a także odpowiednią kategorię
 10. W artykułach kategorycznie zastrzeżone jest stosowanie słów niecenzuralnych oraz wstawianie wulgarnych czy obscenicznych multimediów (filmów oraz obrazów) lub linków do takowych;
  1. W wypadku niecenzuralnych słów, jedyny wyjątek stanowią te ze źródeł
  2. W wypadku obscenicznych multimediów, jedyny wyjątek stanowią oryginalne multimedia ze źródeł potwierdzonych przez Games Workshop np. kodeksy.
 11. Wandalizm w artach na astro nie będzie tolerowany. Za taki czyn grozi ban od długości wahającej się od 1 miesiąca do 2 lat.
 12. Czasem niektóre arty należy dodać do kategorii Do poprawy, lub Do usunięcia. Użytkownik dodający art do jednej z tych kategorii ma obowiązek podać powód z jakiego art ma znaleźć się w jednej z tych kategorii. Uzasadnienie dodania artu do jednej z powyższych kategorii ma znajdować się w:
  • Opisie edycji, w której artowi została dodana kategoria.
  • Komentarzu pod tym artem.
  • W artykule np. na samym dole.

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, 3:30

Zasady zachowywania w dyskusji, na blogach, forum oraz na tablicach użytkowników

 1. Administracja może usuwać niegodziwe (tj. naruszające wymienione zasady) wypowiedzi;
 2. Zachowujemy kulturę języka;
  1. Przekleństwa są dozwolone JEDYNIE cenzurowane (np. je**ć). Ich nadmierna ilość w komentarzu sprawi że administracja zażenowana wypowiedzą może ją usunąć.
  2. Jeśli przekleństwa będą nieocenzurowane administracja może je ocenzurować, bądź usunąć całą wypowiedź.
 3. Obraza innego użytkownika będzie karana natychmiastowym banem na trzy dni;
 4. Zabrania się prowokowania innych użytkowników
  1. Każde wyraźne prowokowanie pod groźbą kary
  2. Ban ma prawo odwołać osoba do której obraza była skierowana, np. w wypadku gdy nie poczuła się urażona.
 5. Użytkownicy mają obowiązek szanować poglądy i uczucia innych użytkowników, aby uniknąć kłótni oraz nieporozumień;
 6. Niedozwolony jest szeroko pojęty spam i offtop.
  1. Na tablicy użytkownika wolno, jeśli ten się zgadza.
  2. W komentarzach do danego artykułu piszemy tylko na jego temat, miejscem do dyskusji ogólnej jest forum, blog, czat, lub tablica użytkownika (jeśli ten pozwala). Offtop należy przenosić do odpowiedniej sekcji w forum, najlepiej w subforum "Na luzie" zwanej "Pogadanki" Tutaj;
  3. Za offtop nie grozi ban ani ostrzeżenie, po prostu 5. (i każdy dalszy) odpowiedź offtopująca zostanie usunięta, więc jeśli chcesz offtopować to licz się z tym, że po prostu zniknie twój komentarz. Pierwszy offtopujący komentarz też może być usunięty.
  4. Za spamowanie (3 razy) na forum grozi 7-dniowy ban. Spamy oczywiście zostają usuwane.

Ostatnia aktualizacja: 3.05.2017, 21:49

Zasady zachowania na czacie

Czat Astronomicanu jest wyjątkowo miejscem gdzie użytkownicy Wiki mogą się wyszaleć, więc wiele rzeczy jest dozwolonych (głupie teksty, żarty itd).  Po godzinie 23:00 do 5;00 wszelkie zasady stają się luźniejsze - tj. nie są aż tak rygorystycznie egzekwowane.

 1. Nie można obrażać innych użytkowników,
  1. Grozi to wg. kolejności: kick, kick, ban. Gdzie ban może oscylować w granicach od 2h do 3 dni w zależności od intensywności i wulgarności obrazy.
  2. Osoba będąca często blokowaną na czacie, może dostawać bany na dłuższe terminy, do 1. miesiąca (po maksymalnie długiej blokadzie jest traktowana standardowo wg. punktu 1.).
  3. Jest możliwość (możliwość to nie konieczność) pominięcia kicków i dania bana za bezpośrednią obrazę o dużej mocy skierowaną do kogoś np. ty ch**u.
 2. Nie można spamować
  1. Wiadomość tego typu może zostać poprzedzona zapytaniem i wysłana za zezwoleniem przez administrację, przez co uniknie się konsekwencji.
 3. Nie można wstawiać wyraźnej pornografii.
 4. Uprasza się o nie nadużywanie wielkich liter (tzw. caps off). Po kilku (3-5) wyrzuceniach grozi to banem do 3 dni.
 5. Prowokowanie i wszczynanie kłótni jest karalne (odpowiednio i wg. kolejności: kick, kick, ban).
  1. Przy określonym głębszym konflikcie, żeby rozstrzygać i typować winnych (aby nie wynikła kolejna niepotrzebna kłótnia) osoby trzecie (nieuczestniczące w kłótni) z administracji mają w tym decydujący głos, jeśli takowych nie ma, dowolny administrator taki ma.
  2. Jeśli w zaistniałej okoliczności jest tylko 1 osoba z administracji to ona decyduje o rozwiązaniu, wg. wzoru wyżej wymienionego (tj. kick, kick, ban). Bany za prowokowanie są stosunkowo krótkimi, do 3 dni
  3. Każdorazowe bezpodstawne oskarżanie kogoś o wszczynanie kłótni jest również karalne banem do 3 dni.
  4. Wszelkie utarczki prosimy załatwiać na kanale prywatnym, albo w realnym życiu za pomocą pięści.
 6. Nadużywanie wulgaryzmów będzie wynikiem wyrzucenia z czatu. Po kilku (3-5) wyrzuceniach grozi to banem do 3 dni.
 7. Każdy z użytkowników posiadający konto i odwiedzający czat ma prawo do własnej sygnatury.
  1. Dodawanie sygnatury odbywa się na drodze przedstawionej w instrukcji w poradniku. Tutaj
  2. Za zmianę czyjejś sygnatury grozi ban od 2h do 24h (w ramach prowokowania). Administracja może je poprawić jeśli nie pasują/są niestosowne.
  3. Sygnatury muszą spełniać określone wymagania. Nie spełnianie tych wymagań będzie związane z kickiem (w razie odmowy bądź odwlekania) przy jednoczesnym usunięciu sygnatury osobistej przez administratora. Zawsze można poprosić administratora o pomoc. Wymagania:
   • Być plikiem typu PNG
   • Mieć wysokość maksymalnie 35 pikseli, zaś z lewej strony pustą przestrzeń o szerokości 50 pikseli,
   • Opcjonalnie (zalecane) być obrazkiem wybranym z listy. Tutaj


Ostatnia aktualizacja: 3.05.2017, 21:49

Okoliczności łagodzące

 1. Złamanie zasady pierwszy raz. Może (ale nie musi) skończyć się tylko ostrzeżeniem. Zasada ta działa głównie na korzyść nowych członków Astronomicanu.
 2. Złamanie niedawno wprowadzonej zasady nie będzie karane, a jedynie upomniane, nie ma żadnej innej konsekwencji. Zasady nowe, to te mające 2 dni od publikacji regulaminu.
 3. Bycie nowym użytkownikiem - nie zapoznanie się SZCZEGÓŁOWO (odpowiednie zachowanie jest oczywiste) z regulaminem w przeciągu 4 dni od dołączenia do społeczności.
 4. Przyznanie się do winy oraz (w wypadku obrazy itp) przeproszenie drugiego użytkownika.

Okoliczności obciążające

 1. Okolicznością obciążającą mogą być skargi i nalegania innych użytkowników na innego użytkownika celem zwiększenia kary, przez co Administracja może zwiększyć długość blokady.
 2. Ciągłe łamanie tych samych punktów regulaminu pomimo licznych upomnień bądź blokad. Wówczas Administrator może wziąć pod uwagę wcześniejsze przewinienia i zastosować karę wyższą niż jest ona określana w regulaminie.
 3. Administrator może na długi okres, bądź permanentnie zbanować osobę, która już od początku swej działalności wprowadza chaos w postaci niszczenia mienia Astronomicanu, pisania perfidnych bzdur na stronach, celowego obrażanie użytkowników itd., czy trollowania.

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016, 18:37

Użytkownicy

Moderatorzy

 1. Jest traktowany jak zwykły użytkownik w obliczu prawa
 2. Moderator to zarejestrowany użytkownik, zaliczany do grona administracji, posiadający dodatkowe uprawnienia, w ramach których zajmuje się odpowiednim obszarem Wiki - np. czat, forum oraz tablice wiadomości, czy specjalne edycje artów.
 3. Przyznawanie jak i odbieranie uprawnień odbywa się na podstawie uzgodnienia z administratorami.
 4. Uprawnienia te powinny być wykorzystywane dla dobra Wiki.
 5. Szczegóły zgłaszania i kryteria naboru kandydata znajdują się w zakładce Administracja.
 6. W przypadku stwierdzenia działania moderatora na szkodę Wiki lub przekraczania swoich uprawnień, mogą one być cofnięte ze skutkiem natychmiastowym, a sam użytkownik nawet zbanowany.
 7. Moderator może w każdej chwili zrezygnować z pełnionej funkcji i odebrać sobie uprawnienia tzn. zrzec się uprawnień, bez podawania dokładnej przyczyny.

Administratorzy

 1. Administrator to zarejestrowany użytkownik, należący do administracji posiadający rozszerzone uprawnienia edycyjne w przestrzeni głównej oraz interfejsie Wiki.
 2. Jest traktowany jak zwykły użytkownik w obliczu prawa
 3. Kandydaci na administratorów są wybierani przez obecną administrację.
 4. W przypadku stwierdzenia działań stojących w sprzeczności z obowiązkami jakie powinien pełnić administrator należy fakt ten zgłosić biurokracie, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania.
 5. Podobnie jak moderator, administrator może w każdej chwili zrezygnować z pełnionej funkcji odbierając sobie uprawnienia.

Biurokrata

 1. Biurokrata to zarejestrowany użytkownik, który w większości Wikii posiada takie same uprawnienia jak administrator oraz dodatkowo ma możliwość nadawania/odbierania uprawnień administratora i biurokraty.
 2. Jest traktowany jak zwykły użytkownik w obliczu prawa
 3. Głównym zadaniem jest zajmowanie się sprawami związanymi z uprawnieniami użytkowników i ich stosowaniem.
 4. Wykaz uprawnień biurokraty można znaleźć na w sekcji Biurokraci Tutaj.
 5. Jeżeli jest tylko jeden biurokrata, to on wyznacza swojego następcę.
 6. Biurokrata ma decydujący głos w przypadku braku porozumienia w administracji.

Podsumowanie

 1. Regulamin Astronomican jest zbiorem zasad, obowiązujących na tej konkretnej encyklopedii internetowej.
 2. Zmiany w Regulaminie są możliwa na drodze dyskusji w odpowiednim wątku na forum. Tutaj.