Astronomican
Astronomican

Administracja to zaufani użytkownicy Wiki posiadający dodatkowe uprawnienia, które pozwalają na lepsze zarządzanie projektem. Podobnie jak w przypadku większości innych wikii Regulamin Astronomicanu dzieli administrację na trzy podstawowe grupy tj. moderatora, administratora i biurokraty. Dodatkowo może być wyodrębniona reszta moderatorów: tj. dyskusji, treści, czatu. Obowiązkiem wszystkich członków administracji jest udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy pozostałym użytkownikom Wiki.


Grupy członków administracji

Biurokraci. Zadania biurokraty sprowadzają się wyłącznie do nadawania lub odbierania uprawnień innym użytkownikom wg następującego schematu:

 • przyznawanie praw:
 • odbieranie praw:


Administratorzy. Administratorzy posiadają szeroki wachlarz uprawnień pozwalający na efektywne zarządzanie projektem. Najczęściej wykorzystywane one są do:

 • kasowania stron, plików, komentarzy, blogów;
 • przywracania usuniętych artykułów;
 • szybkie wycofywania zmian;
 • zabezpieczania oraz odbezpieczania stron;
 • blokowania/odblokowania użytkownikom możliwości edytowania stron (ban);
 • edytowania interfejsu Astronomicanu (MediaWiki).


Moderatorzy dyskusji. Z racji posiadania mniejszych uprawnień rola moderatorów sprowadza się głównie do zarządzania forum, tablicami użytkowników oraz czatem. W ramach swoich obowiązków mogą oni:

 • zamykać, reaktywować, usuwać/przywracać wątki;
 • usuwać i przywracać odpowiedzi;
 • wyróżnić i usunąć wyróżnienie wątku;
 • zarządzać forum - zmieniać nazwy, opisy i kolejność, przenosić wątki między subforami.


Moderatorzy treści. Odpowiedzialni za treść i hasła wiki - mają rozszerzone prawa w zarządzaniu zawartością wiki. Mogą oni:

 • Odtwarzać usunięte strony;
 • Oglądać usunięte wersje plików czy stron;
 • Wycofywać zmiany innych użytkowników;
 • Zabezpieczać artykuły i pliki;


Moderatorzy czatu. Moderatorzy czatu są odpowiedzialni za utrzymanie porządku oraz przestrzeganie zasad regulaminu przez użytkowników korzystających z czatu. W ramach swych uprawnień mogą oni podejmować następujące kroki:

 • ostrzegawcze wyproszenie z czatu (kick);
 • blokada użytkownika na czacie.


Pełną listę uprawnień można znaleźć Tutaj w odpowiednich sekcjach.


Obecny skład

Założyciel

Biurokraci

Administratorzy

Moderatorzy treści

Moderatorzy dyskusji

Moderatorzy czatu

Procedury

Procedura rekrutacji

W przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia lub zwiększenia ilości członków administracji Astronomicanu obowiązują następujące zasady ich naboru.

Kryteria

 • na moderatorów może zgłaszać się każdy zarejestrowany użytkownik z miesięcznym stażem i 100 edycjami w przestrzeni głównej (nd. moderatora czatu);
 • kandydat na moderatora powinien znać mechanizmy funkcjonowania forum i czatu;
 • wskazana jest aktywność i zaangażowanie w tych obszarach oraz bezstronność w ocenie treści tam zamieszczanych;
 • na administratorów mogą zgłaszać się użytkownicy z minimum półrocznym stażem na Wiki, wkładem w postaci co najmniej 8 publikacji oraz minimum 500 edycjami w przestrzeni głównej;
 • kandydat na administratora musi posiadać początkowe poparcie przynajmniej jednego z członków obecnej administracji;
 • kandydat powinien wykazywać się znaczącą wiedzą o uniwersum Warhammer'a 40k oraz zaangażowaniem w rozwój projektu, niezbędna też będzie wiedza na temat funkcjonowania interfejsu Wikii oraz kodu CSS;
 • stanowisko biurokraty nadaje obecny biurokrata, a w przypadku jego braku na stanowisko biurokraty może ubiegać się, każdy aktualny członek administracji;
 • jeżeli użytkownik ubiegał się już o stanowisko, kolejne jego zgłoszenie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy.

System głosowania

 • użytkownik zgłasza swoja kandydaturę w nowym wątku forum, podając niezbędne dane. Musi ono być zatwierdzone przez administraturę;
 • głosowanie trwa tydzień (dokładny termin zakończenia będzie dodatkowo podany);
 • uprawnieni użytkownicy oddają głosy wpisując się kolejno w sekcji TAK lub NIE;
 • w trakcie głosowania dopuszczalna jest zmiana oddanego głosu;
 • głosujemy wpisując swój nick ( pełny podpis – 4~ ) - głos można krótko uzasadnić;
 • głos bez podpisu jest uznawany za nieważny.
 • głosowanie na moderatora może odbywać się w czasie rzeczywistym: tj. na czacie w trakcie odpowiednio dużej liczbie osób.

Ogłoszenie wyników

 • po zakończeniu głosowania w ciągu 24h następuje podliczenie głosów;
 • głosy użytkowników nieuprawnionych oraz głosy nieważne zostają pominięte;
 • jeżeli kandydat uzyska minimalną stopkę procentową (66,6%) głosów zostaje przyjęty;
 • nadanie praw jest jednocześnie potwierdzeniem wygranej.

Procedura odwoławcza

 • głosowanie odbywa się na przygotowanej do tego celu stronie;
 • decyzję o wszczęciu procedury podejmuje biurokrata po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami sprawy (nd. moderatora czatu i treści);
 • w miejscu głosowania musi się znaleźć informacja o wszystkich przesłankach, które doprowadziły do zaistnienia głosowania (rażące naruszenie regulaminu i nadużycia, długi okres nieobecności lub nieaktywności itp.);
 • głosowanie przebiega na takich samych zasadach jak przy naborze z tym, że głosując TAK opowiadamy się za odwołaniem;
 • po upływie wyznaczonego czasu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów jeżeli wynik wynosi ponad 66,6% głosów na tak odwołanie zostaje zatwierdzone;
 • na tej podstawie biurokrata odpowiednio modyfikuje uprawnienia użytkownika.